procedura

Proces uzyskania polskiego paszportu przez osoby z polskim pochodzeniem można podzielić na dwa etapy: 

I. najpierw należy uzyskać poświadczenie polskiego obywatelstwa (1-y etap), 

II. po uzyskaniu poświadczenia można składać wniosek o polski paszport (2-i etap).

Procedura uzyskania poświadczenia polskiego obywatelstwa prowadzona jest w Polsce. Należy przygotować wniosek o poświadczenie i złożyć go we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim. Do wniosku trzeba załączyć odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały tożsamość wnioskodawcy oraz jego polskie pochodzenie. Kancelaria Lexmotion zajmuje się przygotowaniem oraz złożeniem wniosku o poświadczenie polskiego obywatelstwa w imieniu wnioskodawcy. W razie potrzeby zajmujemy się również poszukiwaniem polskich dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie wnioskodawcy.

Każdy kto uzyskał poświadczenie, że posiada polskie obywatelstwo, ma prawo również do posiadania polskiego paszportu. Wniosek składa się w tym samym urzędzie co wniosek o poświadczenie polskiego obywatelstwa – właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim. Jednakże osoby mieszkające w innym państwie niż Polska mogą się starać o wydanie polskiego paszportu jedynie we właściwym lokalnie polskim konsulacie.